POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKASI

Akgün Şirketler Grubu Yönetimi ve Çalışanları olarak;
“Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlayarak, siparişten ürün teslimine kadar gerçekleşen tasarım, sörvey, üretim, lojistik, montaj, servis ve bakım süreçlerinde talep edilen şartları en ekonomik ve mümkün olan en kısa sürede karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlayacağımızı; bu bilinçle gelişen teknolojiyi takip ederek, ürettiğimiz ürün ve verdiğimiz hizmetleri sürekli iyileştirme gayreti içinde olacağımızı, gerçekleşen tüm süreçlerde yürürlükteki yasal mevzuata uygun hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.”


S.E.Ç. POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması, Akgün Şirketler Grubu yönetiminin temel çalışma prensipleri arasında en ön sırada yer almaktadır.
İş kazalarının ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik her türlü tedbiri almak şirket yönetiminin amacıdır. Bu amaca ulaşmak için taahhütlerimiz;

 • Tehlikeleri daima önceden belirlemek, sağlık, emniyet ve çevrenin korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza yada hasar risklerine karşı önlem almak.
  Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,
 • Çevreye ve insan sağlığına duyarlı, emniyetle kullanılabilecek ürünler ve hizmetler üretmek,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek,
 • İş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,
 • Tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve alt müteahhitlerimizi sağlık, emniyet ve çevrenin korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek.
 • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi samimi raporlar hazırlamak, bu raporları çalışanlarımızla paylaşarak ders çıkarılmasını sağlamak,
 • SEÇG Politikamızla ilgili ülkemizde ve iş yaptığımız ülkelerde yürürlükte olan yasal mevzuata uygun hareket etmek.

Tüm Akgün Şirketler Grubu çalışanları, grup bünyesinde çalışan müteahhit elemanları, Sağlık, Emniyet ve Çevrenin korunmasından sorumludur. Şirket bünyesinde görev yapan yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle ve bu konulardaki performansımızı geliştirerek şirketlerimizin kamuoyundaki saygınlığını artırmakla yükümlüdürler.


SÜRÜŞ VE YOL GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Amacımız, planlanmış ve yapılandırılmış bir yönetim ve kontrol mekanizması ile tüm araç kazalarını önlemek, riskleri kontrol altında tutmak ve sürüş performansımızı arttırmaktır.

 • Tüm Akgün Group araç kullanıcıları yasal yetki belgesine ( ehliyet, src ve psikoteknik ) sahiptir.
 • Tüm araç kullanan personellerimize periyodik olarak defansif ve ileri sürüş eğitimleri aldırırız.
 • Uydu takip sistemi aracılığıyla, tüm araçlarımızın hız limitlerini kontrol ederiz.
 • Uykusuzluk ile mücadele, yolculuk planlaması ve yol güvenliği konularında personellere periyodik eğitimler veririz.
 • Araç içi malzeme düzenine dikkat ederiz.
 • Personelimizin trafik cezası alıp almadığını kontrol ederiz.
 • Araçların bakımlarını sürekli takip ederiz, 5 yıldan yaşlı araç bulundurmamaya çalışırız.
 • Tüm araç kazalarını takip eder, kök nedenlerini araştırır, eğitimlerde personelimizle paylaşırız.

ALKOL VE UYUŞTURUCU POLİTİKASI

TEMEL HEDEFİMİZ
Amacımız, Akgün Grup çalışanlarının alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanmamasını sağlamaktır.

 • Uyuşturucu madde kullanımı kesinlikle yasaktır.
 • Çalışma süresince alkol almak ve alkol almış biçimde işe gelmek kesinlikle yasaktır.
 • Çalışma esnasında ve araç kullanırken sigara kullanımı kesinlikle yasaktır.

EĞİTİM ve DENETİMLER

 • Çalışanlarımıza ve taşeronlarımıza periyodik olarak alkol, sigara ve uyuşturucu maddenin zararları konusunda eğitimler veririz.
 • Düzenli olarak sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı konusunda gözlem yaparız.
 • Tüm çalışanlarımıza yılda 1 kez kan testi yaptırırız.

PERSONEL ALIMI

 • Yeni personel alımlarında sigara ve alkol kullanmayan kişileri tercih ederiz.
 • Yasaklara uymayan personel ile ilişkimizi en kısa sürede keseriz.

YUKARIDA YAZILI OLAN TÜM MADDELERE UYMAYI TAAHHÜT EDERİZ.


ETİK ÇALIŞMA POLİTİKASI

Firmamız ürettiği ürünlerin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması adına yeni kaynak ve olanaklar araştırılmaktadır. Bu araştırmalar sırasında çevreye olan negatif etkimizin de en aza indirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda tedarikçilerimizin geliştirilmesi ve amaca uygun üretim yapması hedefler arasındadır.

Tedarikçilerimize uzun ya da kısa vadede ürün güvenliği ve kalitesi hakkında teknik destek sağlanması hedefe ulaşılması adına katkı sağlayacaktır. Akgün şirketler grubu çalışanları HİÇBİR ZAMAN ek bir ücret, rüşvet, hediye veya fayda için gizli anlaşma yapmamalı, bunu talep etmemeli veya böyle bir faydanın verilmesi olayına karışmamalıdır.

Firmamızın birincil hedefi her türlü üretim uygulamalarını gerçekleştirirken dürüstlük ve güncellik olacaktır. Firmamızdaki üst yönetim ve diğer yöneticiler çalışanlardan gelebilecek her türlü iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerine karşı açık olacak ve çalışanları fikirlerini açıklama ve fikirlerin tartışılması konusunda cesaretlendirecek bir politika güdecektir. Firmamız üst yönetimi, yöneticiler ve tüm çalışanlar birbirlerine saygılı ve adil davranacaktır.

Tüm çalışanlar müşteri ve tedarikçilerin memnuniyeti için uygun ürün ve hizmet sağlanması ve gerekliliklerin yerine getirilmesi için çalışacaklardır. Firmamız, bünyesindeki açık iş pozisyonları için herkesin ulaşabileceği şekilde ilan verir ve kimse yapmak istemediği işte zorunlu olarak çalıştırılmaz. Firmamızda 18 yaşından küçük ve çocuk işçi çalıştırılmaz. Firmamız tarafından çalışanların yemek ihtiyaçları karşılanır.

Maaş politikası devlet tarafından belirlenen asgari ücret politikasına uygundur. Çalışanların fabrikaya ulaşabilmeleri için belirli güzergahlardan servis hizmeti sağlanmıştır. Üretim sırasında çalışanların zarar görmemeleri ve iş güvenliği açısından koruyucu elbise sağlanmıştır.Tüm çalışanlarımıza eşit haklar verilmiştir, kadın erkek, din, dil ve ırk ayrımı yapılmaksızın herkes eşit hakka sahiptir. İşçilere kötü davranılmaz, kişisel manevi değerleriyle oynanmaz. Firmamız tarafından çalışanların yasalara uygun şartlarda haklarının verilmesi ve beklentilerin karşılanması sağlanır.

Firmamız işveren ve çalışanın sosyal ve yasal haklarının sağlandığının ortak kabul edildiğine dair sözleşmeler yapar. Firmamız çalışanlarının zam ve diğer ihtiyaçlarının zamanında ve çalışanları tatmin edecek boyutta yapılması konusunda gerekli faaliyet ve uygulamaları gerçekleştirir. Firmamız çalışanlara geçinebileceği, şirketin sağlayabileceği en yüksek standartları sağlar.

Çalışanlar yapamayacakları ya da engellerinden dolayı gerçekleştiremeyeceği işleri zorla yapmaları engellenir. Çalışanlara en iyi mesleki ve teknik bilginin sağlanması için eğitimler verilir ve en uygun ve güvenli ekipmanların sağlanması için gerekli yatırımlar yapılır. Firmamız hâlihazırdaki ilgili tüm yasal zorunlulukların tam olarak uygular ve uygulanmasını sağlar.

ÇEVRE

 

 

Akgün şirketler grubu bünyesindeki tüm personeller gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için atıklarını ayrıştırmaktadır.


 

 

 

Tüm proseslerde uygulanan atık yönetim prosedürü ile atıklarımız ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm firmaları aracılığıyla bertaraf edilmektedir.


 

 

 

Fabrika içi ölçüm (Gürültü-titreşim-termal konfor-aydınlatma-İç Ortam Toz-İç Ortam İnorganik Gaz- VOC) ve analizler periyodik olarak lisanslı laboratuvarlara yaptırılmaktadır.

EĞİTİM

Sağlık, Emniyet, Çevre Eğitimleri

Tüm Akgün Group çalışanları işe girişlerde ve periyodik olarak İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre eğitimleri almaktadır. “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik” kapsamında yer alan konuları içeren eğitimlerin yanı sıra mesleki konuları ( Yüksekte Çalışma, Elektrikli Çalışmalar )  kapsayan bir eğitim programı uygulanmaktadır.

SEÇ eğitimleri, şirket merkezindeki teorik anlatımlar sonrasında yapılan saha çalışmaları esnasında pratik olarak da devam etmektedir. Kullanılacak ekipmanlar ile güvenli çalışma ve kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda personeller detaylı şekilde bilgilendirilmektedir. Çalışma sahasının şartları da göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesi sonrasında gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışmalara başlanmaktadır.


Firma çalışan sayısının % 10 u kadar ilkyardımcı kimlik kartlı personelimiz bulunmaktadır.


Acil durumlara hazırlık kapsamında 40 personelimiz, İstanbul İtfaiyesi Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 18 saatlik teorik ve pratik yangın eğitimi kursuna katılarak Acil Durum Ekiplerimiz içerisindeki söndürme ekibinde görev almaktadır.

Çalışanlarımızın meslekleri ile alakalı kendilerini geliştirmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yaşam Boyu Öğrenme Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 40 saatlik mesleki eğitimleri  tamamlanmış ve kurs bitirme sertifikaları kendilerine iletilmiştir.

UYGULAMALAR

Acil durumlara hazırlık kapsamında yapılan eğitimler ve düzenlemeler sonrasında, personeller ile yılda en az 2 defa olmak üzere Acil durum tatbikatı düzenlenmektedir.

BELGELER

İSO 9001
Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir. Belge kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart  merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir.

İSO 14001
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001
OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarddır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standardlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standardlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur.